* Một gen chứa 2520 nuclêôtit trong đó 20% là nuclêôtit X. Gen nhân đôi một số lần. Trong gen con có 40320 nu. Số lần nhân đôi của gen là

A.

4.

B.

2.

C.

3.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sau n lần nhân đôi, số gen con được tạo ra là: 2n

Tổng số Nu trong các gen con = 2n.Nu = 40320 => 2n = 16 => n= 4

Vậy gen nhân đôi 4 lần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...