** Một êlectron được tăng tốc trong điện trường có hiệu điện thế 1200 (V).

Bước sóng ĐơBrơi của êlectron đó là:

A.

λ = 0,35.10–11 m.

B.

λ =3,5.10–10 m.

C.

λ = 3,5.10–11 m.

D.

λ = 0,35.10–10 m.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...