Một đường thẳng thay đổi img1 qua img2 và tiếp xúc với mặt cầu img3 tại img4. Gọi img5 là hình chiếu của img6 lên đường thẳng img7. Độ dài đoạn thẳng img8 tính theo img9 là:  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1  Trong mặt phẳng img2, xét tam giác img3 vuông tại img4img5 là đường cao. Ta có: img6.

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...