Một dung dịch hấp thu bước sóng 0,3 (μm) và phát ra bức xạ có bước sóng 0,52 (μm). Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Số phôtôn bị hấp thụ dẫn đến sự phát quang chiếm tỉ lệ là 1/5 của tổng số phôtôn chiếu tới dung dịch. Hiệu suất của sự phát quang của dung dịch là:

A.

15,70%.

B.

11,54%.

C.

7,5%.

D.

26,82%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

11,54%.

Năng lượng photon ánh sáng phát quang và ánh sáng tới lần lượt là:

ε = và ε0 = .

Vì cứ 5 photon chiếu tới có 1 photon phát ra, nên hiệu suất phát quang là:

H = = 11,54%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...