Một dung dịch có các tính chất sau:

- Tác dụng làm tan Cu(OH)2, cho phức đồng màu xanh lam.

- Tác dụng khử [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi đun nóng.

- Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.

Dung dịch đó là:

A.

Glucozơ.

B.

Mantozơ.

C.

Saccarozơ.

D.

Xenlulozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mantozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...