Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol , t mol Cl-. Hệ thức quan hệ giữa x, y, z, t được xác định là:

A.

x + 2y = z + t.

B.

x + 2y = z + 2t.

C.

x + 2z = y + 2t.

D.

z + 2x = y + t.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x + 2y = z + t.

Chú ý rằng trong dung dịch thì tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương: x + 2y = z + t.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...