Một dung dịch chứa đồng thời các anoin sau: , Cl. Để nhận biết sự có mặt đồng thời của 2 ion trên có thể dùng dung dịch nào?

A.

Dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch AgNO3.

B.

Dung dịch AgNO3 và dung dịch NaCl.

C.

Dung dịch HNO3.

D.

Dung dịch BaCl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch AgNO3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...