Một dung dịch chứa a mol NaOH tác dụng với dung dịch chứa b mol AlCl3. Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là:

A.

a > 4b.

B.

a = 4b.

C.

a = 3b.

D.

0 < a < 4b.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0 < a < 4b.

AlCl3 + 3NaOH  Al(OH)3 ↓ + 3NaCl     (1)
  b           3b            b

nếu NaOH còn dư:

Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O        (2)
  b              b

Để thu được kết tủa sau phản ứng thì số mol NaOH phải đủ để phương trình (1) xảy ra (a > 0) và số mol NaOH ở phương trình (2) không được vượt quá số mol Al(OH)3 (a < 3b + b).

Vậy, 0 < a < 4b.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...