Một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn chạy đúng giờ tại một địa điểm trên mặt đất. Khi nhiệt độ môi trường giảm thì đồng hồ:

A.

Chạy chậm.

B.

Chạy nhanh.

C.

Chạy như lúc chưa tăng nhiệt độ. 

D.

Không chạy nữa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chạy nhanh.

- Khi nhiệt độ giảm thì chiều dài l của con lắc giảm do sự co độ dài vì nhiệt giảm. Mà chu kì của con lắc T = , nên khi nhiệt độ giảm thì chu kì giảm. Dẫn đến tần số của đồng hồ f tăng. Suy ra đồng hồ chạy nhanh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...