Một đồng hồ quả lắc dùng con lắc đơn làm hệ đếm giây. Dây treo vật bằng kim loại có hệ số nở dài α = 1,8.10-5K-1. Biết đồng hồ chạy đúng ở một nơi trên mặt đất có nhiệt độ 25°C. Nếu nhiệt độ môi trường giảm xuống còn 10°C thì sau một tuần đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu?

A.

Đồng hồ chạy nhanh 81,65 s.

B.

Đồng hồ chạy chậm 30,35 s.

C.

Đồng hồ chạy nhanh 88,78 s.

D.

Đồng hồ chạy chậm 95,98 s.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...