Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R=25Ω trong thời gian t=120s thì nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là Q = 6000 J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là

A.3A
B.2A
C.$\sqrt{2}$A
D.$\sqrt{3}$A
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...