Một dòng điện xoay chiều có biên độ I0 = 10 A chạy qua điện trở R trong thời gian là 30 phút thì nhiệt lượng toả ra trên điện trở là 9.105 J. Điện trở R có giá trị là:

A.

R = 103 Ω.

B.

R = 102 Ω.

C.

R = 10 Ω.

D.

R = 1 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

R = 10 Ω.

Áp dụng công thức: Q = t R = = 10 Ω.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...