Một dòng điện cường độ I = 4A chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 8cm là

A.

10-7T.

B.

3,14.10-7T.

C.

10-5T.

D.

3,14.10-5T.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

10-5T.

B = 2.10-7  = 2.10-7 10-5T.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...