Một dòng điện 0,5 (A) chạy vào một nam châm điện có điện trở không đáng kể, khi nó nối với một nguồn điện xoay chiều 120V - 60Hz (cảm kháng) của nam châm là:

A.

L = 0,011 (mH).

B.

L = 0,16 (H).

C.

L = 0,64 (H).

D.

L = 0,24 (kH).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

L = 0,64 (H).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...