Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định ở điện áp là 380 V trên mỗi pha của động cơ. Động cơ được cung cấp điện nhờ máy phát điện xoay chiều 3 pha, điện áp của mỗi pha là 220 V. Để động cơ hoạt động ổn định thì các cuộn dây của máy phát điện phải được mắc theo kiểu:

A.

Hình tam giác.

B.

Hình sao.

C.

Cả hình tam giác và hình sao động cơ đều hoạt động ổn định.

D.

Không thể sử dụng cách mắc hình tam giác và hình sao để cho động cơ hoạt động ổn định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hình sao.

Với kiểu mắc hình sao thì điện áp Ud = Up = 220 = 380 V. Vậy động cơ sẽ hoạt động ổn định khi mỗi pha của động cơ được đặt vào mỗi điện áp Ud theo kiểu mắc hình sao. Đối với kiểu mắc hình tam giác thì Ud = Up = 220 V. Điện áp này không đảm bảo cho động cơ hoạt động ổn định.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...