Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định ở điện áp là 380 V trên mỗi pha của động cơ. Động cơ được cung cấp điện nhờ máy phát điện xoay chiều 3 pha, điện áp của mỗi pha là 220 V. Để động cơ hoạt động ổn định thì các cuộn dây của máy phát điện phải được mắc theo kiểu:

A.

Hình tam giác.

B.

Hình sao.

C.

Cả hình tam giác và hình sao động cơ đều hoạt động ổn định.

D.

Không thể sử dụng cách mắc hình tam giác và hình sao để cho động cơ hoạt động ổn định.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...