Một đơn vị thiên văn là

A.

khoảng cách giữa các hành tinh với nhau

B.

khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất

C.

khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng

D.

khoảng cách từ Mặt Trời đến Diêm Vương Tinh

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...