Một đội xây dựng gồm img1 kỹ sư, img2 công nhân lập một tổ công tác gồm img3 người. Hỏi có bao nhiêu cách lập tổ công tác gồm img4 kỹ sư làm tổ trưởng, img5 công nhân làm tổ phó và img6 công nhân làm tổ viên.                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Số cách chọn kỹ sư làm tổ trưởng là: img1 cách. Số cách chọn img2 công nhân làm tổ phó: img3 cách. Số cách chọn img4 công nhân làm tổ viên là: img5 cách. Số cách lập tổ công tác: img6 cách. Chọn đáp án C.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...