Một đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện trở R có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại. Hệ số công suất bằng:

A.

cosφ = 1.

B.

cosφ = .

C.

cosφ = .

D.

cosφ = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cosφ = .

Ta có: P = UIcosφ = RI2 = R

Theo Côsi: R + R + ≥ |ZL – ZC|.

Dấu "=" xảy ra  R = R = |ZL – ZC|. Khi đó P = Pmax. Hệ số công suất được xác định: cosφ = = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...