Một đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện trở R có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại khi:

A.

R = |ZL – ZC|.

B.

R = ZL + ZC.

C.

R = (ZL – ZC)2.

D.

R = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

R = |ZL – ZC|.

Ta có: P = UIcosφ = RI2 = R.

Áp dụng bất đẳng thức Côsi: R +

R + ≥ |ZL – ZC|. Dấu bằng xảy ra  R = R = |ZL – ZC|.

Khi đó công suất đạt giá trị cực đại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...