Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =  H. Biết tần số của dòng điện trong mạch là 50 Hz. Tổng trở trong mạch bằng:

A.

200 Ω.

B.

100 Ω.

C.

200 Ω.

D.

100 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

100 Ω.

ω = 2πf = 2π.50 = 100π rad/s ZL = ωL = 100π = 100 Ω.

Tổng trở Z = = 100 Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...