Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R có thể thay đổi được, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị P nhỏ hơn giá trị của công suất tiêu thụ cực đại Pmax. Khi đó, R có hai giá trị R1 và R2. Biểu thức nào sau đây là đúng khi biểu diễn mối liên hệ giữa R1 và R2:

A.

R1R2 = .

B.

R1R2 = ZL + ZC.

C.

R1R2 = |ZL – ZC|.

D.

R1R2 = (ZL – ZC)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

R1R2 = (ZL – ZC)2.

Ta có P = UIcosφ = RI2 = R PR2 – U2R + P(ZL – ZC)2= 0    (1)

Thay đổi R để công suất tiêu thụ của mạch điện là P sẽ có hai giá trị R1 và R2. Hai giá trị R1 và R2 là nghiệm của phương trình (1). Áp dụng định luật Vi-ét:

R1R2 = (ZL – ZC)2; R+ R2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...