Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R có thể thay đổi được, tụ điện C và cuộn dây không thuần cảm L có điện trở r. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại khi:

A.

R + r = |ZL – ZC|.

B.

R + r = ZL + ZC.

C.

R + r = (ZL – ZC)2.

D.

R + r = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

R + r = |ZL – ZC|.

Ta có: P = UIcosφ = (R + r)I2 = (R + r)

Áp dụng bất đẳng thức Côsi: (R + r) +

 (R + r) + ≥ |ZL – ZC|. Công suất đạt giá trị cực đại:

(R + r) = R + r = |ZL – ZC|.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...