Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế dựng ở 2 đầu mạch là 100 V, ở hai đầu điện trở là 60 V. Hiệu điện thế dựng ở hai đầu tụ bằng?

A.

80 V

B.

40 V

C.

36 V

D.

100 V

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...