Một đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần R = 100 (Ω), hệ số tự cảm L = 2 (H) mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 5 (µF). Mắc mạch vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U = 120 (V), tần số có thể thay đổi được. Lấy π2 = 10. Để có cộng hưởng điện thì tần số f phải có giá trị:

A.

f = 50 Hz.

B.

f = 60 Hz.

C.

f = 40 Hz.

D.

f = 70 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

f = 50 Hz.

Khi cộng hưởng: ZL = ZC  ωL =    CLω2 = 1 = LC4π2f2.

 f =  = 50 (Hz).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...