Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 10Ω và tụ điện có điện dung img1 mắc nối tiếp. Dòng điện chạy qua mạch có biểu thức img2. Biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức như thế nào?  

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Điện dung của tụ điện img1 → Phức hóa img2  

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...