Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của mạch là 100 thì công suất của mạch là 20 W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 50 thì công suất của mạch là

A. 40 W.
B. 5 W.
C. 10 W.
D. 80 W.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...