Một đoạn dây đồng MN có chiều dài 1m được căng thẳng giữa hai đầu cố định. Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua. Một nam châm chữ U được đặt sao cho sợi dây nằm trong lòng của nam châm. Sợi dây MN luôn chịu lực điện từ tác dụng tuần hoàn và xuất hiện sóng dừng với 1 bụng sóng trên sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây bằng:

A.

15 m/s.

B.

25 m/s.

C.

50 m/s.

D.

100 m/s.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...