Một đoàn cứu trợ lũ lụt đang ở vị trí A của một tỉnh miền trung muốn đến xã C để tiếp tế lương thực và thuốc men. Để đi đến C, đoàn cứu trợ phải chèo thuyền từ A đến vị trí D với vận tốc 4(km/h), rồi đi bộ đến C với vận tốc 6 (km/h). Biết A cách B một khoảng 5km, B cách C một khoảng 7km (hình vẽ). Hỏi vị trí điểm D cách A bao xa để đoàn cứu trợ đi đến xã C nhanh nhất? img1        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Ta tìm vị trí điểm D để đoàn cứu trợ đi từ A đến C nhanh nhất. Đặt img1  Thời gian thèo thuyền từ A đến D: img2  Có img3  Thời gian đi bộ đi từ D đến C: img4  Thời gian đi từ A đến C là: img5 Ta tìm thấy GTNN của img6  Điều kiện xác định img7  img8  img9  img10  img11 (do img12) Bảng biến thiên: Dựa vào bảng biến thiên img13 đạt GTNN khi img14  Lúc đó img15    

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...