Một đoạn ADN có chiều dài 5100. Khi tự nhân đôi 1 lần môi trường nội bào đã cung cấp số nuclêôtit là

A.

3000 nu.

B.

2500 nu.

C.

1500 nu.

D.

2000 nu.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...