Một đoạn ADN có chiều dài 5100 . Khi tự nhân đôi 1 lần môi trường nội bào đã cung cấp

A.

3000 nuclêôtit.

B.

2500 nuclêôtit.

C.

1500 nuclêôtit.

D.

2000 nuclêôtit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3000 nuclêôtit.

Số nuclêôtit của gen là (5100  : 3,4).2 = 3000 (nu).

Khi tự nhân đôi mỗi nuclêôtit của phân tử ADN sẽ liên kết với một nuclêôtit trong môi trường nội bào  số nuclêôtit môi trường cần cung cấp là 3000 (nu).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...