Một điện trở, một tụ điện, một cuộn cảm được mắc nối tiếp với một nguồn điện xoay chiều. Nếu cảm kháng giảm thì tổng trở của mạch:

A.

Giảm.

B.

Tăng.

C.

Giảm hoặc tăng.

D.

Giảm, tăng hay giữ nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Giảm hoặc tăng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...