Một điện trở có vòng màu là: Đỏ, đỏ, đỏ, nâu. Thì trị số điện trở là

A.

22 x 102 W + 1%

B.

22 x 102 W + 2%

C.

0 x 102 W + 20%

D.

12 x 102 W + 2%

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...