Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường E = l000V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2N. Độ lớn của điện tích là

A.

1,6.10-19C

B.

2.10-3C

C.

500C

D.

1.10-3C

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2.10-3C

Ta có F = qE nên q = F / E = 2 /1000 = 2.10-3C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...