Một điện kế, mặt chia độ có 120 độ chia. Nó có điện trở 4,0Ω và kim điện kế lệch 10 độ chia khi có dòng điện 1mA đi qua. Khi mắc vào hiệu điện thế 1mV thì kim lệch 

A.

0,25.

B.

2,5.

C.

4,0.

D.

12.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...