Một điện kế, mặt chia độ có 120 độ chia. Nó có điện trở 4,0Ω và kim điện kế lệch 10 độ chia khi có dòng điện 1mA đi qua. Khi mắc vào hiệu điện thế 1mV thì kim lệch 

A.

0,25.

B.

2,5.

C.

4,0.

D.

12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2,5.

Khi dòng 1mA qua điện kế, hiệu điện thế hai đầu điện kế:

Ug = I.Rg = 4mV.

4mV ứng với 10 độ chia. Vậy khi hiệu điện thế hai đầu điện kế

1mV, kim sẽ lệch:  = 2,5 đô chia.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...