Một dây kim loại dài 1,8m có đường kính 0,8mm. Khi treo vật nặng có trọng lượng 25N thì nó dãn ra 1mm. Suất Iâng của kim loại này là?

A.

9 . 1010 Pa.

B.

4,5 . 1010 Pa.

C.

9 . 109 Pa.

D.

4,5 . 109 Pa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

9 . 1010 Pa.

Ta có:  ≈ 9 . 1010 Pa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...