Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20 A thì tâm vòng dây có cảm ứng từ $0,4\pi \,\,\mu T$. Nếu dòng điện qua giảm 5 A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là

A. $0,6\pi \,\,\mu T$
B. $0,3\pi \,\,\mu T$
C. $0,2\pi \,\,\mu T$
D. $0,5\pi \,\,\mu T$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...