Một dây dẫn kim loại có điện trở là R bị cắt thành hai đoạn bằng nhau, rồi được mắc song song với nhau thì điện trở tương đương của nó là 10Ω. Gía trị của R là

A.

R = 5Ω

B.

R = 15Ω

C.

R = 40Ω

D.

R = 30Ω

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khi dây dẫn bị cắt một nửa thì độ dài của mỗi đoạn dây mới sẽ bằng một nửa độ dài đoạn dây cũ: l' = l2
Khi cột hai đoạn dây dẫn mới song song với nhau thì diện tích tiết diện sẽ tăng gấp đôi:
     S' = 2S. Ta có: R = ρ.lS ⇒ R' = ρ.l'S' = ρl22S = 14R.
    ⇒ R = 4R' = 4.10 = 40Ω

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...