** Một dây đàn hồi rất dài nằm ngang có điểm đầu A buộc vào một điểm dao động với biên độ 4 cm và chu kì T = 2 s. Phương dao động vuông góc với sợi dây, vận tốc truyền sóng biến dạng dọc theo sợi dây là 4 m/s.

Quãng đường sóng truyền được trong 2 s là:

A.

s = 8,8 m.

B.

s = 8,7 m. 

C.

s = 8,5 m.

D.

s = 8,0 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

s = 8,0 m.

Quãng đường sóng lan truyền được trong 2 (s): s = v.t = 4.2 = 8 (m).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...