** Một dây đàn hồi rất dài nằm ngang có điểm đầu A buộc vào một điểm dao động với biên độ 4 cm và chu kì T = 2 s. Phương dao động vuông góc với sợi dây, vận tốc truyền sóng biến dạng dọc theo sợi dây là 4 m/s.

Bước sóng trên dây đó là:

A.

λ = 0,8 m.

B.

λ = 8,1 m. 

C.

λ = 1,8 m.

D.

λ = 8,0 m. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

λ = 8,0 m. 

Bước sóng trên dây là: λ = v.T = 4.2 = 8 (m).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...