Một dây dẫn có chiều dài xác định được cuốn trên trên ống dây dài l và tiết diện S thì có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng dây dẫn trên trên ống có cùng tiết diện nhưng chiều dài tăng lên gấp đôi thì hệ số tự cảm cảm của ống dây là  

A.

A : 0,1 H.

B.

B :  0,1 mH.        

C.

C : 0,4 mH.        

D.

D : 0,2 mH

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Hệ số tự cảm tỉ lệ nghịch với chiều dài ống, khi chiều dài ống tăng 2 lần thì hệ số tự cảm giảm 2 lần ( = 0,1 mH).  

 

CHỌN B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...