Một dây bạch kim 200C có điện trở suất p0 = 10,6.10-8Ωm.Coi rằng điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng tỉ lệ bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở α = 3,9.10-3K-1.Điện trở suất p của dây dẫn này ở 5000C là

A.

p = 31,27.10-8Ωm.

B.

p = 20,67.10-8Ωm.

C.

p = 30,44.10-8Ωm.

D.

p = 34,28.10-8Ωm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

p = 30,44.10-8Ωm.

Ta có: p = p0 (1 + αΔt)

            = 10,6.10-8 [1 + 3,9.10-3 (500 - 20)]

          p = 30,44.10-8 Ωm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...