Một dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4πt) (cm), t tính theo giây (s). Tần số dao động của vật là:

A.

4π Hz.

B.

 2 Hz.

C.

 0,5 Hz.

D.

 4 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Từ phương trình dao động, ta có img1.

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...