Một đặc điểm cơ bản của địa hình nước Nga là

A.

cao ở phía bắc, thấp về phía nam.

B.

cao ở phía nam, thấp về phía bắc.

C.

cao ở phía đông, thấp về phía tây.

D.

cao ở phía tây, thấp về phía đông.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...