Một đặc điểm cơ bản của địa hình nước Nga là

A.

cao ở phía bắc, thấp về phía nam.

B.

cao ở phía nam, thấp về phía bắc.

C.

cao ở phía đông, thấp về phía tây.

D.

cao ở phía tây, thấp về phía đông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

cao ở phía đông, thấp về phía tây.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...