Một cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = (H), mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 31,8 (μF). Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây có dạng u = 100sin(100πt + ) (V). Biểu thức hiệu điện thế hai đầu tụ điện là:

A.

u = 50sin(100πt – ).

B.

u = 50sin(100πt + ).

C.

u = 100sin(100πt – ).

D.

u = 100sin(100πt + ).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

u = 50sin(100πt – ).

Ta có: = I0ZC = 50 (V). Vì uC trễ pha một góc so với dòng điện nên:

uC = 50sin[(100πt – ) – ] = 50sin(100πt – ).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...