Một cuộn dây có độ tự cảm L = 0,32 (H). Tổng trở của cuộn cảm đó khi có một dòng điện xoay chiều có tần số 1000 (Hz) chạy qua là:

A.

Z = 2210,6 Ω.

B.

Z = 3125,6 Ω.

C.

Z = 2010,6 Ω.

D.

Z = 3200,6 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Z = 2010,6 Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...