Một cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L. Mắc cuộn dây vào điện áp một chiều U = 10 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4 A. Khi mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều u = 100sin100πt (V) thì cường độ hiệu dụng qua cuộn dây là 1 A. Độ tự cảm L của cuộn dây có giá trị:

A.

0,308 H.

B.

0,968 H.

C.

0,488 H.

D.

0,729 H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,308 H.

- Khi mắc cuộn dây vào điện áp một chiều thì cuộn dây đóng vai trò là một điện trở thuần, áp dụng định luật Ôm ta có: IDC  r = = 25 Ω.

- Khi mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều thì mạch điện coi như một cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với điện trở thuần r. Tổng trở của mạch được xác định: Z = = 100 Ω.

Mặt khác: Z = ZL = 96,8 Ω L = 0,308 H.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...