Một cuộn cảm thuần được đặt trong điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz thì có cảm kháng bằng 62,8 Ω Độ tự cảm của cuộn cảm là:

A.

0,1 H.

B.

0,2 H.

C.

0,3 H.

D.

0,4 H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,2 H.

Ta có ZL = ωL = 2πfL  L =  = 0,2 H.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...