Một cuộn cảm L =  H được đặt vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha có 2 cặp cực và số vòng quay của rôto của máy phát điện là 25 vòng/giây. Cảm kháng của cuộn dây là:

A.

10 Ω.

B.

20 Ω.

C.

30 Ω.

D.

40 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

20 Ω.

Ta có ZL = ωL = 2πfL = 2πnpL = 20 Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...