Một cuộn cảm có điện trở R = 20 (Ω) và có hệ số công suất cosφ = 0,8 khi có dòng điện xoay chiều tần số f = 50 (Hz) đi qua. Điện dung của tụ điện phải mắc nối tiếp với cuộn cảm để có cosφ = 1 là:

A.

C = 125 μF.

B.

C = 316 μF.

C.

C = 212 μF.

D.

C = 432 μF.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C = 212 μF.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...