Một cửa hàng bán 6 loại xe gắn máy với giá tiền là 10, 15, 30, 35, 40 và 50 (đơn vị : triệu đồng). Số xe bán ra trong một tháng phân bố như sau :

Giá tiền (triệu đồng) 10 15 30 35 40 50
Số xe bán 25   35   53   30   53   17  

Mốt (số yếu vị) của mẫu số liệu qua bảng thống kê trên bằng

 

A.

Loại xe 30 triệu đồng.

B.

Loại xe 40 triệu đồng.

C.

Loại xe 30 triệu đồng và loại xe 40  triệu đồng.

D.

Loại xe 40 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có hai mốt có tần số lớn nhất 53 là loại xe 30 triệu đồng và loại xe 40 triệu đồng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...